81 741 01 05 info@provitagabinety.pl Pn - Pt: 11:00 - 19:00

Badanie fragmentacji DNA plemnika, ocena chromatyny plemnikowej – Badanie chromatyny plemnikowej (zwane też SCSA — Sperm Chromatin Structure Assay) pozwala na ocenę jakości DNA w plemnikach. Wynikiem badania jest tzw. indeks DFI (DNA Fragmentation Index), czyli odsetek plemników z uszkodzeniami DNA. Dodatkowo ocenie poddaje się stopień zaawansowania tych uszkodzeń (także wyrażany w procentach) oraz odsetek plemników z chromatyną niedojrzałą. DFI <15% traktowany jest jako wynik poprawny, natomiast DFI > 30% jest traktowany jako nieprawidłowy (brak lub niski potencjał do zapłodnienia). Wartość FDI pomiędzy wymienionymi wielkościami procentowymi oznacza średni potencjał płodności.